Privatlivspolitik

Vores behandling af dine personoplysninger

I vores behandling af dine personoplysninger skal du vide, at:

 • Formålet med behandling af dine personoplysninger er at udføre regnskabs- og rådgivningsydelser for dig og din virksomhed, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 5 stk. 1 b.
 • Backer Consult er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • Personkategorien af de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f. eks. navn, adresse), fortrolige (f. eks. cpr.nummer) og/eller følsomme/særlige personoplysninger (f. eks. helbredsoplysninger).
 • Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til eksterne modtagere, herunder eksterne revisorer, rådgivere og til de for opgaven eventuelt nødvendigesamarbejdspartnere.
 • Nogle af vores databehandlere er beliggende udenfor EU/EØS, men alle vores databehandlere er godkendte i overensstemmelse med EU-kommissionens og databeskyttelsesforordningens krav, hvilket vi på opfordring gerne dokumenterer.
 • Vi har modtaget personoplysningerne fra dig selv og eventuelt fra offentligt tilgængelige kilder.
 • Vi opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.
 • Vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser.
 • Retsgrundlaget (hjemlen) er den indgåede aftale, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1 b.
 • Du er velkommen til at kontakte Christina Thomsen. Telefon: 2249 9119 og e-mail: ct@backerconsult.dk.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har ret til:

 • Indsigt og berigtigelse, dvs. at du når som helst kan se alle dine indtastede data på vores platform og berigtige/opdatere oplysningerne.
 • At anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
 • Begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
 • Indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • At få overført oplysninger (dataportabilitet). Det betyder, at du til enhver tid kan hente eller få tilsendt oplysningerne.
 • Klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret, og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk. Du kan læse mere på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.