Interim CFO/Regnskabschef

Hos Backer Consult er der mulighed for at leje en CFO/Regnskabschef til at varetage ansvaret for bogholderi- og regnskabsfunktionen i en periode eller på faste dage. 

Det kan være, at I mangler en leder til at varetage funktionen på løbende basis eller til at planlægge og gennemføre et specifikt projekt. Behovet for en interim chef kan også opstå ved sygdom eller orlov. Uanset årsagen sikrer vi, at der er styr på tingene. 

Hvad en interim CFO/Regnskabschef kan hjælpe med
Ud fra en dialog om jeres situation, kommer vi med forslag til, hvordan opgaven kan løses bedst muligt, så den skaber værdi og opfylder jeres behov. Opgaverne kan fx bestå i at:


Kontakt os for mere info