NAV/Business Central

Med mange års erfaring fra forskellige virksomheder og NAV-versioner tager vi ofte rollen som bindeled mellem vores kunder og NAV/Business Central leverandøren. Og som uafhængig NAV-konsulent kan vi samarbejde med alle i branchen.

Vi styrer jer sikkert igennem projektet 
Vi starter med at sætte os ind i virksomhedens forretningsgange, datastruktur og ønsker til ledelsesinformation for at sikre, at I får den rette NAV/Business Central løsning. Alt foregår i tæt samarbejde med ledelsen og/eller projektlederen. 

Igennem hele forløbet kan I bruge os som rådgiver og tappe af vores erfaringer, der blandt andet har lært os vigtigheden af at:  

Vi skaber overblik og sikrer en professionel tilgang

Hvordan vi kan skabe værdi for jer

I tæt samarbejde med relevante parter kan vi blandt andet stå for disse opgaver: Vi bliver på projektet indtil alt fungerer og I føler jer trygge ved den nye NAV/Business Central løsning. 

  • Afdækning af tekniske forhold med virksomhedens NAV-leverandør.

  • Gennemgang af virksomhedens processer for at tilpasse dem til en standardiseret NAV/Business Central løsning med så få tilretninger som muligt.

  • Assistere i implementeringsfasen og inddrage medarbejdere i projektet.

  • Dokumentere og beskrive tilpassede forretningsgange og hvordan de håndteres i jeres nye NAV/Business Central løsning.

  • Undervise medarbejdere i systemet.